Month

styczeń 2020

All posts published in styczeń 2020

1 post
Linie poziome - parking
Bookmark?Remove?

Jak przygotować magazyn do malowania poziomego?

Oznakowanie poziome odgrywa bardzo ważną rolę w przestrzeniach magazynowych, halach produkcyjnych, a także na parkingach wewnętrznych i zewnętrznych. Prawidłowo wyznaczone linie i oznaczenia pozwalają na zachowanie ładu i odpowiedniej organizacji ruchu. To zna... More »