Różne

Do kiedy zasiłek opiekuńczy koronawirus zus

• Zakładki: 3


Koronawirus (COVID-19) wywołał wiele zmian w naszym życiu. Jedną z nich jest wprowadzenie przez ZUS zasiłku opiekuńczego dla osób, które musiały opuścić swoje miejsce pracy, aby opiekować się dziećmi lub osobami starszymi. Zasiłek ten jest dostępny do 31 grudnia 2020 roku i może być przyznany na okres od 13 marca do 31 grudnia 2020 roku. Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku opiekuńczego mogą otrzymać do 80% swojego miesięcznego wynagrodzenia, a maksymalna kwota to 2080 złotych.

Jak skorzystać z zasiłku opiekuńczego w czasie pandemii koronawirusa?

Aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego w czasie pandemii koronawirusa, należy wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy, który można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek należy wypełnić i dostarczyć do najbliższego oddziału ZUS lub przesłać pocztą. Przed skorzystaniem z zasiłku opiekuńczego należy upewnić się, że spełnia się warunki określone przez ustawodawstwo dotyczące tego typu świadczenia. Osoba ubiegająca się o zasiłek opiekuńczy musi mieć udokumentowane dochody i być objęta ubezpieczeniem społecznym. Po spełnieniu tych warunków można otrzymać zasiłek opiekuńczy na okres od 14 do 60 dni.

Jakie są warunki uzyskania zasiłku opiekuńczego w czasie pandemii koronawirusa?

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy w czasie pandemii koronawirusa, należy spełnić następujące warunki:

1. Pracownik musi mieć udokumentowane zwolnienie lekarskie lub inne dokumenty potwierdzające, że jest on objęty kwarantanną lub izolacją w związku z COVID-19.

2. Pracownik musi być zatrudniony przez co najmniej 30 dni przed wystąpieniem choroby lub objęciem kwarantanny lub izolacji.

3. Pracownik musi mieć prawo do urlopu opiekuńczego na podstawie ustawy o urlopach rodzicielskich i opiekuńczych lub innych przepisów prawa pracy.

4. Pracownik musi mieć prawo do świadczeń chorobowych na podstawie ubezpieczenia społecznego lub innych przepisów prawa pracy.

5. Pracownik musi być zatrudniony w okresie, w którym obowiązuje stan epidemii COVID-19, ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 15 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jak długo można otrzymywać zasiłek opiekuńczy w czasie pandemii koronawirusa?

Zasiłek opiekuńczy w czasie pandemii koronawirusa można otrzymywać przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia 1 marca 2020 roku. Przyznawany jest na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Konkluzją jest to, że zasiłek opiekuńczy koronawirus ZUS jest dostępny do końca 2021 roku. Oznacza to, że osoby uprawnione do skorzystania z tego zasiłku będą mogły kontynuować otrzymywanie wsparcia finansowego aż do końca 2021 roku. Jest to szczególnie ważne dla osób, które potrzebują dodatkowych środków na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dziećmi lub innymi członkami rodziny w czasie pandemii.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *