Różne

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy kiedy nie przysługuje

• Zakładki: 3


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie przysługujące rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci do lat 8, które nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola z powodu pandemii COVID-19. Niestety, w niektórych sytuacjach dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Przykładowo, jeśli dziecko ma więcej niż 8 lat lub jest objęte innym świadczeniem opiekuńczym, np. świadczeniem wychowawczym, to nie może otrzymać dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ponadto, jeśli rodzic lub opiekun prawny dziecka jest zatrudniony i może skorzystać ze skróconego czasu pracy lub urlopu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, to również nie może otrzymać dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Jak wykorzystać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, gdy nie przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może być wykorzystany w sytuacji, gdy nie przysługuje. Można go wykorzystać na zorganizowanie opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, która wymaga stałej opieki. Zasiłek można przeznaczyć na zatrudnienie opiekuna lub skorzystanie z usług instytucji oferujących opiekę. Można również skorzystać z usług organizacji pozarządowych, które oferują bezpłatne lub płatne usługi opiekuńcze. Warto również skontaktować się ze swoją gminą i sprawdzić, czy są dostępne jakiekolwiek inne formy pomocy finansowej.

Jak znaleźć alternatywne źródła finansowania opieki nad dzieckiem, gdy nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Alternatywnymi źródłami finansowania opieki nad dzieckiem, gdy nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą być:

1. Zasiłek macierzyński – przysługuje matce dziecka do ukończenia przez nie 4 lat lub do ukończenia 8 lat w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

2. Zasiłek rodzinny – przysługuje rodzinom na każde dziecko, którego dochody są niższe od określonego progu.

3. Świadczenia rodzinne – są to świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej i obejmują m.in. zasiłek celowy, zasiłek okresowy czy też świadczenia postojowe.

4. Program Rodzina 500+ – jest to program rządowy skierowany do rodzin wielodzietnych i polega na wypłacaniu 500 zł miesięcznie na każde dziecko powyżej pierwszego, jeśli dochody rodzinne są niższe od określonego progu.

5. Kredyt hipoteczny – może być rozważony jako alternatywne źródło finansowania opieki nad dzieckiem, jeśli istnieje możliwość spłaty rat kredytu w terminie i bez problemów finansowych.

Jak wspierać rodziców w sytuacji, gdy nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Rodzice w sytuacji, gdy nie przysługuje im dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą skorzystać z innych form wsparcia. Przede wszystkim warto skontaktować się z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej, który może udzielić informacji na temat dostępnych świadczeń i programów pomocowych. Ponadto rodzice mogą skorzystać z poradnictwa specjalistycznego, które może pomóc im w radzeniu sobie ze stresem i trudnościami. Warto również poszukać wsparcia w społeczności lokalnej – np. poprzez organizacje pozarządowe czy grupy wsparcia dla rodzin.

Podsumowując, dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w sytuacji, gdy dziecko ma ukończone 16 lat lub więcej, gdy rodzic nie jest zatrudniony lub gdy dziecko jest objęte innym świadczeniem opieki. W takich przypadkach rodzice nie mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
3 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *