Różne

Dopłaty dla rolników 2018: kiedy wypłata?

• Zakładki: 3


W 2018 roku rolnicy będą mogli otrzymać dopłaty z rządowego programu wsparcia. Program ten ma na celu wspieranie rolników i ich gospodarstw, aby mogli oni lepiej radzić sobie z trudnościami, z jakimi się borykają. Dopłaty te będą wypłacane od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.

Jak wykorzystać dopłaty dla rolników w 2018 roku?

Dopłaty dla rolników w 2018 roku mogą być wykorzystane na sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacją gospodarstw rolnych, w tym na zakup maszyn i urządzeń, budowę lub modernizację obiektów inwentarskich, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych oraz na zakup gruntów rolnych. Ponadto dopłaty mogą być przeznaczone na sfinansowanie działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, w tym m.in. na poprawę jakości gleby, ochronę przed erozją wodną i powierzchniową oraz na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Jakie są zmiany w dopłatach dla rolników w 2018 roku?

W 2018 roku wprowadzono szereg zmian dotyczących dopłat dla rolników. Przede wszystkim, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwiększono maksymalną kwotę dopłaty do jednego hektara gruntów rolnych z 5 tys. euro do 10 tys. euro. Ponadto, wprowadzono możliwość uzyskania dopłaty do inwestycji w infrastrukturę techniczną i technologiczną oraz modernizację gospodarstw rolnych. W ramach tego programu przewidziano również możliwość uzyskania dopłaty na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz na działalność edukacyjną i informacyjną skierowaną do rolników.

Jakie są terminy wypłat dopłat dla rolników w 2018 roku?

Terminy wypłat dopłat dla rolników w 2018 roku zostały określone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsza wypłata nastąpi w dniu 15 marca 2018 roku, a druga w dniu 15 września 2018 roku.

Podsumowując, dopłaty dla rolników w 2018 roku zostaną wypłacone do końca czerwca. Wszystkie wnioski o dopłaty muszą być złożone do końca marca, aby uzyskać pełne prawo do nich. Rolnicy powinni skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub powiatu, aby uzyskać więcej informacji na temat procesu składania wniosków i terminów wypłat.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *