Różne

Ile wynosi zasiłek chorobowy 2017?

• Zakładki: 3


Zasiłek chorobowy w 2017 roku wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, jednak nie więcej niż 90% przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że maksymalna kwota zasiłku chorobowego w 2017 roku to 2 076,60 zł. Zasiłek chorobowy jest przyznawany na okres nie dłuższy niż 33 dni i jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba spełnić określone warunki, takie jak posiadanie ubezpieczenia chorobowego oraz okres składkowy i nieskładkowy.

Jak wyliczyć wysokość zasiłku chorobowego 2017?

Wysokość zasiłku chorobowego w 2017 roku wynosi 80% podstawy wymiaru, lecz nie więcej niż 90% przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie jest określane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowane na stronie internetowej GUS. W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 4 890,00 zł. Oznacza to, że maksymalna kwota zasiłku chorobowego w 2017 roku to 4 401,00 zł.

Jakie są zmiany w przepisach dotyczących zasiłku chorobowego 2017?

Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzono szereg zmian w przepisach dotyczących zasiłku chorobowego. Przede wszystkim, okres wypłaty zasiłku chorobowego został skrócony do 14 dni. Ponadto, jeśli pracownik nie jest w stanie wrócić do pracy po upływie 14 dni, może ubiegać się o dodatkowe 28 dni zasiłku chorobowego. W przypadku osób cierpiących na poważne schorzenia lub niepełnosprawności okres ten może być jeszcze dłuższy.

Kolejną ważną zmianą jest to, że od 1 stycznia 2017 roku minimalna stawka zasiłku chorobowego wynosi 80% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że minimalny poziom zasiłku chorobowego wynosi obecnie 880 PLN brutto miesięcznie.

Ponadto, od 1 stycznia 2017 roku pracownicy mają prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego bezpośrednio od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Oznacza to, że nie muszą już czekać na pieniądze od swojego pracodawcy.

Jakie są korzyści płynące z otrzymywania zasiłku chorobowego 2017?

Zasiłek chorobowy 2017 jest świadczeniem przysługującym osobom, które z powodu choroby lub wypadku nie mogą wykonywać swojej pracy. Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku chorobowego mogą liczyć na szereg korzyści. Przede wszystkim, zasiłek chorobowy pomaga utrzymać stabilność finansową w czasie trwania okresu niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy może być również uzupełnieniem innych świadczeń, takich jak renta rodzinna lub renta socjalna. Ponadto, zasiłek chorobowy może pomóc osobie uprawnionej do skupienia się na leczeniu i rehabilitacji bez obaw o utratę źródła dochodu.

Zasiłek chorobowy w 2017 roku wynosi 80% podstawy wymiaru, jednak nie więcej niż 90% przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna kwota zasiłku chorobowego w 2017 roku to 2 076,20 zł.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *