Różne

Jak Przenieść Kontakty z iPhone na iPhone – Poradnik


Przenoszenie kontaktów z jednego iPhone’a na drugi może być łatwe i szybkie. Istnieje kilka sposobów, aby to zrobić, w tym przez iCloud, iTunes lub aplikację do przesyłania danych. Przeniesienie kontaktów z jednego iPhone’a na drugi pozwoli Ci mieć wszystkie swoje ważne informacje osobiste i biznesowe w jednym miejscu. Przejdźmy więc do tego, jak przenieść kontakty z iPhone’a na iPhone’a.

Jak skopiować kontakty z iPhone’a na iPhone’a za pomocą iCloud

Aby skopiować kontakty z jednego iPhone’a na drugi za pomocą iCloud, należy wykonać następujące czynności:

1. Upewnij się, że oba urządzenia są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

2. Na pierwszym urządzeniu przejdź do Ustawień > Twoje imię > iCloud i włącz Kontakty.

3. Na drugim urządzeniu przejdź do Ustawień > Twoje imię > iCloud i włącz Kontakty.

4. Po włączeniu Kontaktów na obu urządzeniach powinny one automatycznie się synchronizować i skopiować kontakty z jednego iPhone’a na drugi.

Jak przenieść kontakty z iPhone’a na iPhone’a za pomocą iTunes

Aby przenieść kontakty z jednego iPhone’a na drugi za pomocą iTunes, należy wykonać następujące czynności:

1. Podłącz pierwszy iPhone do komputera za pomocą kabla USB.

2. Uruchom iTunes i wybierz swój iPhone w menu po lewej stronie.

3. Kliknij przycisk „Informacje” i zaznacz opcję „Synchronizuj kontakty”.

4. Wybierz opcję „Google Contacts” lub „Outlook” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować synchronizację kontaktów.

5. Po skonfigurowaniu synchronizacji, kliknij przycisk „Synchronizuj”.

6. Po zakończeniu synchronizacji, odłącz pierwszy iPhone od komputera i podłącz drugi iPhone do tego samego komputera.

7. Uruchom iTunes i wybierz swój drugi iPhone w menu po lewej stronie.

8. Kliknij przycisk „Informacje” i zaznacz opcję „Synchronizuj kontakty”.

9. Wybierz opcję „Google Contacts” lub „Outlook”, aby użyć tego samego profilu synchronizacji, co dla pierwszego telefonu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować synchronizację kontaktów dla drugiego telefonu.

10. Po skonfigurowaniu synchronizacji, kliknij przycisk „Synchronizuj”, aby przenieść wszystkie Twoje kontakty na drugi telefon iPhone’a

Jak przenieść kontakty z iPhone’a na iPhone’a bez użycia iCloud lub iTunes

Aby przenieść kontakty z jednego iPhone’a na drugi bez użycia iCloud lub iTunes, należy skorzystać z aplikacji do przesyłania danych między urządzeniami. Istnieje wiele aplikacji tego typu, które pozwalają na bezpieczne i szybkie przesłanie danych między urządzeniami. Przed rozpoczęciem procesu należy upewnić się, że oba urządzenia są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Następnie należy zainstalować aplikację do przesłania danych na obu urządzeniach i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wykonaniu tych czynności można wybrać kontakty, które chce się przesłać i je skopiować.

Podsumowując, przenoszenie kontaktów z iPhone’a na inny iPhone jest łatwe i szybkie. Można to zrobić za pomocą iCloud lub iTunes, a także bezpośrednio przez Bluetooth. Wszystkie te metody są skuteczne i pozwalają na szybkie przeniesienie wszystkich danych kontaktowych.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
1 wyświetlenie
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *