Różne

Jak Zresetować Komputer Windows 7 Home Premium


Resetowanie komputera Windows 7 Home Premium jest prostym procesem, który może pomóc w naprawieniu problemów z systemem operacyjnym lub przywróceniu go do stanu fabrycznego. Resetowanie usuwa wszystkie pliki i programy, które zostały dodane po zainstalowaniu systemu operacyjnego, a także usuwa wszelkie ustawienia i ustawienia. Jest to szczególnie przydatne, jeśli Twój komputer jest zainfekowany wirusem lub ma inne problemy techniczne. Poniżej opisano, jak zresetować komputer Windows 7 Home Premium.

Jak zresetować ustawienia systemu Windows 7 Home Premium do ustawień fabrycznych

Aby zresetować ustawienia systemu Windows 7 Home Premium do ustawień fabrycznych, należy wykonać następujące kroki:

1. Uruchom komputer i podczas wyświetlania ekranu logowania systemu Windows 7 Home Premium, naciśnij klawisz F8.

2. Wybierz opcję „Naprawić komputer” z menu opcji rozruchu awaryjnego.

3. Wybierz opcję „Odinstaluj programy i sterowniki” z listy dostępnych opcji naprawy.

4. Wybierz opcję „Usuń wszystkie pliki użytkownika i ustawienia” z listy dostępnych opcji naprawy.

5. Po wykonaniu powyższych czynności system Windows 7 Home Premium zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych.

Jak przywrócić system Windows 7 Home Premium do stanu wyjściowego

Aby przywrócić system Windows 7 Home Premium do stanu wyjściowego, należy wykonać następujące czynności:

1. Uruchom komputer i podczas wyświetlania się ekranu startowego naciśnij klawisz F8.

2. Wybierz opcję Przywracanie systemu z listy dostępnych opcji.

3. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie operacji przywrócenia systemu do stanu wyjściowego. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić swoje działanie.

4. System zacznie przywracać ustawienia fabryczne i może to potrwać kilka minut lub godzin, w zależności od szybkości Twojego komputera i ilości danych do przywrócenia.

5. Po zakończeniu procesu przywracania systemu będzie on gotowy do użytku i będzie działał tak jak na początku, czyli jak po pierwszej instalacji systemu Windows 7 Home Premium.

Jak naprawić błędy systemu Windows 7 Home Premium

Aby naprawić błędy systemu Windows 7 Home Premium, należy wykonać następujące kroki:

1. Uruchom narzędzie diagnostyczne systemu Windows. Można to zrobić, wpisując „sfc /scannow” w oknie polecenia i naciskając Enter. Narzędzie to skanuje pliki systemowe i naprawia te, które są uszkodzone lub nieprawidłowe.

2. Uruchom narzędzie do naprawiania błędów systemu Windows. Można to zrobić, wpisując „chkdsk /f” w oknie polecenia i naciskając Enter. Narzędzie to skanuje dysk twardy i naprawia błędy znalezione na dysku twardym.

3. Uruchom narzędzie do czyszczenia rejestru systemu Windows. Można to zrobić, uruchamiając program CCleaner i klikając przycisk „Uruchom skanowanie”. Program ten skanuje rejestr systemu Windows i usuwa błedy oraz niepotrzebne pliki z rejestru systemu Windows.

4. Zainstaluj aktualizacje dla systemu Windows 7 Home Premium. Aktualizacje te można pobrać ze strony Microsoft lub uaktywnić automatyczne aktualizacje poprzez Panel sterowania > System i bezpieczeństwo > Aktualizacja systemu Windows > Automatyczne aktualizacje > Właściwości > Właściwości automatycznych aktualizacji > Właściwości automatycznych aktualizacji > Aktywuj teraz .

5. Wykonaj pełne skanowanie antywirusowe komputera, aby upewnić się, że żaden szkodliwy program nie jest obecny na komputerze i że żadne błedy nie są spowodowane przez oprogramowanie szpiegujace lub inny rodzaj oprogramowania szpiegujacego .

6. Zresetuj ustawienia systemu Windows do ustawień domyślnych poprzez Panel sterowania> System> Ustawienia zaawansowane> Opcja resetowania ustawień .

7. Wykonaj pełny format dysku twardego, aby upewnić się, że wszystkie pliki na dysku twardym są poprawne i bezbłedne .

8. Jeśli powyższe metody naprawiania błedów nie daje pozytywnego rezultatu , można spróbować przywrócić system do punktu przywracania sprzed instalacji problematycznego oprogramowania lub sprzed instalacji nowego sprzetu .

Podsumowując, resetowanie komputera Windows 7 Home Premium jest łatwym procesem, który można wykonać za pomocą narzędzia Przywracanie systemu lub przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7. Resetowanie komputera pozwala na usunięcie wszystkich danych i programów zainstalowanych poza systemem operacyjnym, co pozwala na odświeżenie systemu i usunięcie wszelkich problemów.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
1 wyświetlenie
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *