Różne

Kiedy zasiłek chorobowy a kiedy wynagrodzenie chorobowe?

• Zakładki: 3


Kiedy pracownik zachoruje, może otrzymać zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe. Zasiłek chorobowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na podstawie ustawy o świadczeniach chorobowych. Wynagrodzenie chorobowe jest natomiast wypłacane przez pracodawcę na podstawie Kodeksu Pracy. Oba świadczenia mają na celu pomoc osobom, które nie są w stanie pracować ze względu na stan zdrowia.

Jak wyliczyć wysokość zasiłku chorobowego?

Wysokość zasiłku chorobowego jest ustalana na podstawie wynagrodzenia, które osoba otrzymywała w okresie 12 miesięcy poprzedzających zachorowanie. Zasiłek chorobowy wynosi 80% wynagrodzenia, jednak nie może przekroczyć kwoty określonej w ustawie. W 2020 roku maksymalna kwota zasiłku chorobowego to 2 045,20 zł.

Jakie są warunki do otrzymania wynagrodzenia chorobowego?

Aby otrzymać wynagrodzenie chorobowe, pracownik musi spełnić następujące warunki:

1. Pracownik musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego umożliwiającego uzyskanie wynagrodzenia chorobowego.

2. Pracownik musi być zarejestrowany jako bezrobotny w urzędzie pracy lub mieć ubezpieczenie chorobowe.

3. Pracownik musi mieć co najmniej 90 dni ciągłego okresu składkowego i nieskładkowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień, w którym rozpoczyna się okres choroby.

4. Pracownik musi być zatwierdzony do otrzymania wynagrodzenia chorobowego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jakie są różnice między zasiłkiem chorobowym a wynagrodzeniem chorobowym?

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe są świadczeniami przysługującymi pracownikom w przypadku choroby lub niezdolności do pracy. Oba świadczenia są finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednak istnieją pomiędzy nimi istotne różnice.

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, które może być wypłacane na okres od 14 do 180 dni. Przyznawany jest osobom, które ukończyły 16 rok życia i są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub mają status ubezpieczonego w ZUS. Zasiłek chorobowy stanowi 80% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Wynagrodzenie chorobowe jest świadczeniem, które może być wypłacane na okres od 14 do 365 dni. Przyznawane jest osobom, które ukończyły 18 rok życia i są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub mają status ubezpieczonego w ZUS. Wynagrodzenie chorobowe stanowi 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Podsumowując, główna różnica między zasiłkiem chorobowym a wynagrodzeniem chorobowym polega na tym, że zasiłek chorobowy można otrzymać po ukończeniu 16 roku życia i stanowi on 80% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast wynagrodzenie chorobowe można otrzymać po ukończeniu 18 roku życia i stanowi ono 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Kiedy pracownik zachoruje, może otrzymać zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe. Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jest uzależniony od okresu zatrudnienia oraz wysokości składek na ubezpieczenie chorobowe. Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę i jest uzależnione od okresu zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia. Oba świadczenia są ważne dla pracowników, którzy muszą opuścić swoje miejsce pracy ze względu na chorobę.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *