Różne

Kiedy zus będzie wypłacał zasiłek opiekuńczy?

• Zakładki: 3


Zasiłek opiekuńczy to świadczenie przysługujące rodzicom, którzy muszą zrezygnować z pracy lub obniżyć wymiar czasu pracy, aby opiekować się dzieckiem w wieku do 8 lat. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W zależności od sytuacji, ZUS może wypłacać zasiłek opiekuńczy od 1 marca 2020 r. lub od 1 kwietnia 2020 r. Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku opiekuńczego powinny skontaktować się ze swoim oddziałem ZUS i ubiegać się o świadczenie.

Jakie są wymagania, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy od ZUS?

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), należy spełnić określone wymagania. Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o zasiłek musi być ubezpieczona w ZUS i posiadać ważny numer PESEL. Ponadto, musi ona mieć status osoby opiekującej się dzieckiem do lat 8 lub niepełnosprawnym członkiem rodziny. Osoba ubiegająca się o zasiłek opiekuńczy musi również przedstawić dokumenty potwierdzające jej status opiekuna oraz okres, na jaki ma być przyznany zasiłek. Wreszcie, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy od ZUS, należy wypełnić i złożyć odpowiedni formularz wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami.

Jakie są kroki, aby ubiegać się o zasiłek opiekuńczy od ZUS?

1. Złóż wniosek o zasiłek opiekuńczy w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek można pobrać ze strony internetowej ZUS lub otrzymać go w oddziale.

2. Przygotuj dokumenty potwierdzające, że jesteś uprawniony do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, któremu ma być przyznany zasiłek oraz dowód tożsamości rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

3. Przedstaw swoje dochody i inne źródła utrzymania, aby ustalić, czy spełniasz kryteria dochodowe określone przez ZUS.

4. Przedstaw informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka i okoliczności, które sprawiły, że potrzebujesz zasiłku opiekuńczego.

5. Po przesłaniu wniosku i wszelkich niezbędnych dokumentów czekaj na decyzję ZUS dotyczącą przyznania zasiłku opiekuńczego.

Jakie są najnowsze informacje dotyczące wypłaty zasiłku opiekuńczego przez ZUS?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), wypłata zasiłku opiekuńczego będzie następować w dwóch transzach. Pierwsza transza wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku i będzie wypłacona do końca marca 2021 roku. Druga transza, która stanowi pozostałe 20%, będzie wypłacona do końca czerwca 2021 roku. ZUS informuje również, że osoby uprawnione do otrzymania zasiłku opiekuńczego powinny skontaktować się ze swoim oddziałem ZUS, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego jak ubiegać się o świadczenie.

ZUS wypłaca zasiłek opiekuńczy od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla osób, które zostały objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ograniczeniem lub zakazem pracy w związku z pandemią COVID-19. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany na okres nie dłuższy niż 14 dni i może być przedłużony, jeśli sytuacja tego wymaga. Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku opiekuńczego muszą spełnić określone warunki, aby ubiegać się o świadczenie.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *