Biznes

Mentoring biznesowy jako element szkoleń nowych pracowników

• Zakładki: 39


Mentoring biznesowy wspiera rozwój poszczególnych pracowników, a także rozwój firmy. Warto więc szkolenia nowych pracowników uzupełnić o mentoring, który jest również nieocenionym wsparciem na dalszym etapach kariery w firmie. Dowiedz się, dlaczego warto zainwestować w mentoring biznesowy i o czym jeszcze należy pamiętać, chcąc uniknąć rotacji pracowników w firmie.

Mentoring biznesowy w pigułce

Mentoring opiera się o relacje mistrza z uczniem i ucznia z mistrzem. W zależności od potrzeb ucznia, mentoring może dotyczyć relacji partnerskich, poprawy kondycji fizycznej czy pracy zawodowej. Najpopularniejszy mentoring biznesowy pomaga uczniowi rozwijać karierę – mentor może wskazywać, jak najskuteczniej osiągać zamierzone cele lub jakie cele warto sobie wyznaczać. Pomoc mentora może więc dotyczyć obecnej pracy, jak i szukania pola do rozwoju i nowej pracy. Mentor w przeciwieństwie do coacha daje konkretne rady, nie tylko naprowadza na rozwiązania, ale także je podpowiada, oczywiście w dalszym ciągu zostawiając przestrzeń do szukania pomysłów i podejmowania decyzji uczniowi.

Dlaczego warto inwestować w mentoring i szkolenia nowych pracowników?

Praktycznie w każdym biznesie zachodzi coraz więcej zmian. Jest ich nie tylko coraz więcej, ale także przebiegają one znacznie szybciej. Oczekiwania co do pracowników, a przede wszystkim co do managerów rosną – rosną zatem ich oczekiwania względem pracodawcy. Oczekiwania te dotyczą nie tylko warunków finansowych, ale także innych elementów, które składają się na warunki pracy. Benefity, dodatkowe narzędzia pracy, atmosfera w pracy, a także szkolenia, które są coraz bardziej doceniane przez pracowników, którzy traktują je jako inwestycję w siebie, która może zaowocować u obecnego pracodawcy, ale i u potencjalnego przyszłego pracodawcy. Aby nie szkolić kadr dla konkurencji, pracodawca powinien zadbać, by w jego firmie była jak najmniejsza rotacja, a ta zmniejsza się nie tylko dzięki wyższym pensjom, ale również dzięki zaangażowaniu wszystkich stron.

Mentoring pomaga to zaangażowanie zwiększyć. Nowy pracownik, który uczy się nie tylko, jak wykonywać pracę, ale jak robić to dobrze i z jak największą korzyścią dla obu stron, jest w stanie bardziej zaangażować się w proces szkoleniowy i sumienniej wykonywać swoje zadania. Zaangażowanie sprawia, że pracownicy czują się jak ważna część zespołu, a nie trybik w machinie. Pracodawca zyskuje dobrego pracownika, pracownicy mniej rotują, a mniej czasu poświęcanego na wdrażanie nowych pracowników również przekłada się na oszczędności w firmie.

W zależności od charakteru pracy mentor może być swoistym „filarem wiedzy”, który przekazuje bardziej szczegółowe informacje już po szkoleniu wstępnym czy wsparciem w dalszym szkoleniu technik sprzedażowych. Raz na jakiś czas warto także poprosić o pomoc mentora z zewnątrz – jego świeże spojrzenie pomoże znaleźć nowe, ciekawe rozwiązania. Mentor mobilizuje do działania, daje wsparcie i pomaga wyrwać się z impasu, który często jest niedocenianym zagrożeniem dla biznesu.

Mentoring biznesowy – znaczenie feedbacku w zespole

Feedback to narzędzie, które w różnej formie funkcjonuje praktycznie w każdej firmie. W mniejszych firmach jest to najczęściej wyrażenie opinii przełożonego o realizacji zadania, często w formie ustnej, ale także mailowej. W większych firmach i korporacjach funkcjonują całe systemy wysyłania i zbierania feedbacków. Rozmowy kwartalne czy roczne to najbardziej oficjalna forma feedbacku, na której omawia się pracę podwładnego, a także jego umiejętności miękkie, prace w zespole czy zaangażowanie. Ponadto feedbacki otrzymuje się pomiędzy ocenami okresowymi – zdecydowanie częściej w formie mailowej.

Feedbacki to bardzo potrzebne i pomocne narzędzie, zarówno dla menagera, jak i szeregowego pracownika. Niestety badania wykazują, że feedbacki najczęściej służą do przekazywania informacji o popełnianych błędach. Brakuje w nich praktycznych wskazówek, jak te błędy poprawić i jak unikać ich w przyszłości. Przede wszystkim jednak w polskich firmach brakuje feedbacków pozytywnych. Pracownicy często podkreślają, że na merytoryczne wsparcie mentora powinny składać się wiedza, obserwacja i empatia. Pracownikom zbyt często wydaje się polecenia, a zbyt rzadko z nimi rozmawia.

Szkolenia wstępne i uzupełniające, budowanie pozytywnych relacji w firmie, odpowiednie feedbacki, spójna komunikacja wewnętrzna i mentoring biznesowy tworzą system naczyń powiązanych. Im lepiej działają poszczególne elementy, tym lepiej funkcjonuje całość – firma, która generuje coraz większe zyski.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Stibitz, skupiającą wykwalifikowanych i certyfikowanych mentorów biznesowych i nie tylko.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
50 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *