Różne

Od kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

• Zakładki: 3


Od 1 kwietnia 2020 roku przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jest to świadczenie wypłacane przez ZUS, które ma na celu wsparcie rodzin w związku z trudną sytuacją, jaką jest pandemia COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które musiały poświęcić czas na opiekę nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną w wyniku zamknięcia szkoły lub żłobka oraz innych instytucji opieki społecznej.

Jak skutecznie wykorzystać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może być skutecznie wykorzystany na różne sposoby. Przede wszystkim, można go przeznaczyć na zakup niezbędnych produktów i usług, które są potrzebne do opieki nad dzieckiem. Można go również wykorzystać na zapewnienie dziecku odpowiedniego wykształcenia lub zajęć dodatkowych, takich jak lekcje muzyki czy języków obcych. Zasiłek można również przeznaczyć na zorganizowanie atrakcyjnych wycieczek lub innych form aktywności dla dziecka. Wreszcie, można go przeznaczyć na zakup sprzętu lub innych produktów, które ułatwią opiekę nad dzieckiem.

Jakie są zalety i wady dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zalety dodatkowego zasiłku opiekuńczego:

– Umożliwia rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci do lat 16 (lub do 18 w przypadku dzieci niepełnosprawnych) pozostanie w domu, aby zapewnić opiekę nad dzieckiem, gdy szkoła lub żłobek jest zamknięty.

– Zasiłek jest wypłacany na okres maksymalnie 10 dni w ciągu 4 tygodni.

– Wysokość zasiłku wynosi 150 euro na tydzień.

Wady dodatkowego zasiłku opiekuńczego:

– Nie obejmuje on osób, które mają już inne źródła dochodu, takie jak urlop macierzyński lub ojcowski.

– Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych nie mogą skorzystać z tego zasiłku.

– Zasiłek nie obejmuje osób samotnie wychowujących dzieci, ponieważ muszą one być objęte ubezpieczeniem społecznym.

Jakie są najnowsze zmiany w przepisach dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Od 1 czerwca 2020 r. wprowadzono nowe przepisy dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z nimi, osoby uprawnione do tego zasiłku mogą otrzymać do 80% swojej podstawy wynagrodzenia, maksymalnie jednak do kwoty 2200 zł. Przepisy te obejmują także osoby, które nie są zatrudnione na umowę o pracę, ale mają prawo do świadczeń chorobowych lub macierzyńskich. Dodatkowo, okres wypłacania dodatkowego zasiłku opiekuńczego można przedłużyć do 10 tygodni w ciągu roku kalendarzowego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 1 marca 2020 roku. Jest to świadczenie przeznaczone dla rodziców, którzy musieli zrezygnować z pracy lub obniżyć wymiar czasu pracy, aby opiekować się dzieckiem w wieku do 8 lat, którego placówka oświatowa lub inna forma opieki została zamknięta w związku z pandemią COVID-19. Świadczenie to jest ważne do końca sierpnia 2021 roku i może być przedłużone, jeśli sytuacja epidemiczna będzie się pogarszać.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
2 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *