Firma

Oznakowanie PPOŻ w firmie – jak je wykonać prawidłowo i o czym pamiętać?

• Zakładki: 57


Wypadki i niebezpieczne sytuacje w miejscu pracy mogą się przydarzyć. Oczywiście najlepiej zapobiegać takim wydarzeniom, lecz czasem nie mamy wpływu na rozwój zdarzeń. Dlatego warto pamiętać o odpowiednio wykonanym oznakowaniu PPOŻ w zakładzie pracy. Najważniejsze jest, by możliwie najlepiej i najczytelniej oznakować budynek i ułatwić ewakuację wszystkim osobom – zarówno pracownikom, jak i klientom. Istotny jest wybór zastosowanych znaków, a także ich rozmieszczenie. Nawet wysokość ma znaczenie!

Warto wiedzieć, że wykonanie oznakowania przeciwpożarowego w zakładzie pracy należy do obowiązków pracodawcy. Jeżeli pracodawca nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat oznakowania przeciwpożarowego, wówczas może przydzielić to zadanie przeszkolonemu w tym kierunku pracownikowi, lub poprosić o doradztwo firmę EUROPOŻ

Jak oznakować drogi ewakuacyjne?

Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego systemu oznakowania. Istotne jest, żeby użyte znaki spełniały najnowsze normy. Aktualne obowiązuje norma PN-EN ISO 7010 i została wydana w 2012 roku. Zgodnie z tą normą wszystkie znaki PPOŻ mają taki sam wygląd we wszystkich krajach. To szczególnie ważne, ponieważ firmy coraz częściej zatrudniają pracowników ze wszystkich stron świata. 

Gdy już wybierzemy oznakowanie PPOŻ zgodne z najnowszymi normami, to należy zadbać o odpowiednie rozmieszczenie oznakowania. Powinno być ono czytelne, a jasny sposób kierować do wyjścia ewakuacyjnego i nie wprowadzać w błąd osób znajdujących się w budynku. W przypadku znaków umieszczanych wysoko, to powinny się one znaleźć 150-200 cm od poziomu podłoża. Znaki PPOŻ umieszczane nisko powinno się zamocować nie wyżej niż 40 cm ponad podłożem. Oczywiście wszystkie znaki powinny być odpowiednio oświetlone. 

Jakie oznakowanie PPOŻ wybrać?

Przy pomocy znaków PPOŻ dokładnie znakujemy przebieg drogi ewakuacyjnej. Konieczne jest użycie strzałek kierunkowych, nie zapominajmy także o znakach informujących o sprzęcie gaśniczym, a także o punktach zbiórki. Warto też oznaczyć lokalizację zaworów gazu, wody, czy głównego wyłącznika prądu. 

Jeżeli w firmie znajdują się materiały niebezpieczne i łatwopalne, to również należy uwzględnić w oznakowaniu PPOŻ taką informację, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. 

Poza obowiązkowym oznakowaniem przeciwpożarowym, dobrym pomysłem jest też umieszczenie dodatkowych elementów, które jeszcze bardziej ułatwią przeprowadzenie ewakuacji – nawet w bardzo trudnych warunkach.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
80 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *