Różne

Podatek spółki komandytowej – jakie obowiązki?

• Zakładki: 3


Podatek, który płaci spółka komandytowa, to podatek dochodowy od osób prawnych. Jest to podatek od dochodu, który jest naliczany na podstawie przychodów i kosztów poniesionych przez spółkę w danym roku podatkowym. Spółka komandytowa jest zobowiązana do opłacania tego podatku w określonym terminie i w określonej wysokości. Podatek ten jest naliczany na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych przepisów dotyczących opodatkowania spółek komandytowych.

Jakie są zasady opodatkowania spółki komandytowej w Polsce?

Spółka komandytowa jest formą prawną spółki cywilnej, w której jeden lub więcej wspólników odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (komplementariusz), a pozostali wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości swojego udziału (komandyci).

W Polsce opodatkowanie spółek komandytowych reguluje Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tą ustawą, spółka komandytowa jest traktowana jako osoba prawna i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla podmiotów gospodarczych. Oznacza to, że dochody spółki są opodatkowane według stawek 19% lub 15%, w zależności od rodzaju działalności. Spółka musi również składać roczne deklaracje podatkowe oraz prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów.

Jakie są skutki podatkowe dla wspólników spółki komandytowej?

Wspólnicy spółki komandytowej są zobowiązani do opodatkowania swoich udziałów w spółce według skali podatkowej. W zależności od wysokości dochodu, wspólnicy mogą być zobowiązani do zapłacenia podatku od osób fizycznych lub podatku CIT. Ponadto, wspólnicy są odpowiedzialni za opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku gdy jeden ze wspólników jest osobą prawną, może on być również zobowiązany do opodatkowania swoich udziałów według skali podatkowej dla osób prawnych.

Jakie są obowiązujące przepisy dotyczące podatku od spółek komandytowych w Polsce?

Podatkiem od spółek komandytowych w Polsce objęte są wszystkie dochody uzyskane przez takie spółki. Przepisy dotyczące podatku od spółek komandytowych reguluje Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 845). Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy, podatek od spółek komandytowych wynosi 19% ich dochodu netto, czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ponadto, jeśli dochody spółki przekraczają kwotę 1,2 mln euro rocznie, to podatek wynosi już 32%.

Spółka komandytowa jest zobowiązana do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od towarów i usług. Ponadto, wszyscy wspólnicy są zobowiązani do opłacania podatków osobistych na podstawie swoich udziałów w spółce.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
2 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *