Różne

Produkty do znakowania poziomego dróg, hal i magazynów

• Zakładki: 42


Kierowca każdego dnia styka się z wieloma znakami drogowymi. Poza klasycznymi znakami ważne dla bezpieczeństwa są poziome znaki drogowe. Jakie są ich rodzaje i jak one powstają? W końcu, po jakie produkty do znakowania poziomego dróg sięgają firmy zajmujące się tym zawodowo?

Rodzaje znakowania poziomego dróg

Zanim wymienimy najważniejsze i najefektywniejsze produkty do znakowania poziomego dróg, wcześniej należy przyjrzeć się tej charakterystycznej grupie znaków. Najczęściej to malowane na nawierzchni dróg linie, strzałki i napisy, ale zdarzają się też symbole. Dlatego w zależności od rodzaju oznakowania, znaki poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące czy nakazujące.

Inny podział dotyczy kształtu i funkcji znaków poziomych, kiedy dzieli się je na:

  • podłużne,
  • poprzeczne,
  • strzałki kierunkowe,
  • znaki uzupełniające,
  • punktowe elementy odblaskowe (bierne lub aktywne).

Cel i zakres stosowania znaków poziomych

Są dwa podstawowe cele stosowania oznakowania poziomego. Po pierwsze – usprawnienie ruchu pojazdów i ułatwienie korzystania z dróg, po drugie – zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu.

Stosowanie znaków poziomych miejsce ma bowiem niemal wszędzie: na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów, łukach poziomych i pionowych o niedostatecznej widoczności, tunelach i dojazdach. Poza tym oznakowaniu poziomemu na całej długości podlegają drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie linii segregacyjnych i krawędziowych. Zaleca się je również na drogach powiatowych i gminnych.

Jakich produktów użyć do znakowania poziomego dróg

Przede wszystkim malowanie znaków drogowych poziomych powinno być zlecane wyspecjalizowanym firmom, które mają wystarczającą wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Niezbędne są bowiem do tego odpowiednie produkty do znakowania poziomego dróg, a przy tym funkcjonalne narzędzia i akcesoria, które pozwalają namalować linie w sposób trwały i płynny.

Do malowania znaków cienkowarstwowych (od 0,3 do 0,8 mm) stosuje się nakładane na mokro farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne. Dla znaków grubowarstwowych (od 0,9 do 3,5 mm) używa się mas chemoutwardzalnych, termoutwardzalnych i materiałów prefabrykowanych. Wśród tych ostatnich są między innymi nieprofilowane i profilowane taśmy odblaskowe.

Poza wyżej wymienionymi używa się farb strukturalnych stosowanych do malowania linii na autostradach. Z kolei dla właściwego poziomu odblaskowości stosuje się szklane lub ceramiczne mikrokulki.

Zlecenie malowania drogowych znaków poziomych wyspecjalizowanym firmom to gwarancja, że znaki będą trwałe, odporne na ścieranie i brudzenie się, zapewniając właściwe parametry odblaskowości i będąc widocznymi przez całą dobę niezależnie od panujących warunków.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Malowanielinii.com

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
91 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *