Prawo

Przegrana apelacja i co dalej? Dowiedz się więcej o skardze kasacyjnej

• Zakładki: 71


Apelacja, czyli odwołanie od wyroku sądu I instancji, jest instytucją prawną, która chroni obywateli przed niekorzystnym, niesprawiedliwym czy błędnym wyrokiem. Część osób, które przegrały apelację, mają również możliwość odwołania się od wyroku sądu II instancji. Kto i kiedy może złożyć skargę kasacyjną?

Skarga kasacyjna po przegranej apelacji – co warto wiedzieć?

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym – prawo do jej złożenia nie przysługuje więc każdemu. Nie mogą jej złożyć osoby w sprawach rozwodowych, o alimenty, w sprawach majątkowych, gdy wartość zaskarżanego przedmiotu jest niższa niż 50 tysięcy złotych (w sprawach gospodarczych 75 tysięcy złotych). Wyjątek stanowią sprawy z zakresu prawa pracy (poza sprawami dotyczącymi świadectwa pracy) i ubezpieczeń społecznych – w tym przypadku wartość zaskarżanego przedmiotu nie może być mniejsza niż 10 tysięcy złotych.

Skarga kasacyjna musi opierać się o zarzut naruszenia prawa materialnego lub o zarzut naruszenia przepisów postępowania, jeśli w sposób znaczący wpłynęły na wyrok sądu. Skargę kasacyjną mogą złożyć strony postępowania, Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich – składana jest ona do sądu, który wydał zaskarżany wyrok, a rozpatrywana przez Sąd Najwyższy. Można ją złożyć w okresie do 2 miesięcy od otrzymania zaskarżanego wyroku. W większości przypadków SN uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zdarza się jednak, że SN sam orzeka co do istoty sprawy.

Stronę składającą skargę kasacyjną obowiązuje przymus adwokacko-radcowski. Oznacza to, że osoba ta musi skorzystać z pomocy prawnej wynajętego przez siebie adwokata lub radcę prawnego. W przypadku, gdy nie stać jej na profesjonalną pomoc prawną, zobowiązana jest ona do złożenia wniosku o przydzielenie adwokata z urzędu.

Artykuł powstał przy współpracy z Temida Kancelaria Prawna.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
44 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *