porady

Rodzaje środków ochrony dróg oddechowych – jakie wybrać?

• Zakładki: 32


Gdy w miejscu pracy istnieje możliwość wystąpienia czynników zagrażających zdrowiu lub życiu pracownika, obowiązkiem pracodawcy jest zadbanie o odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. Stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia dróg oddechowych konieczne jest, gdy w powietrzu występuje zbyt niska zawartość tlenu lub występują w nim szkodliwe substancje pod postacią pyłów, aerozoli, dymów, mgieł, bakterii czy wirusów lub występują szkodliwe gazy. Każdy produkt związany z ochroną dróg oddechowych powinien być wykonany z materiałów zapewniających użytkownikowi bezpieczeństwo w warunkach szkodliwych. Wszelkie wymagania dotyczące wykonania i jakości środków ochrony dróg oddechowych określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. 

Jaki rodzaj środków ochrony dróg oddechowych wybrać?

Metodę zabezpieczenia dróg oddechowych należy dopasować do rodzaju zagrożenia występującego w miejscu pracy, a także do specyfiki wykonywanych obowiązków służbowych. Ze względu na rodzaj występującego zanieczyszczenia w powietrzu możemy podzielić dostępny sprzęt na taki, który umożliwia filtrację powietrza i wyeliminowanie zanieczyszczenia (sprzęt oczyszczający) oraz zapewniający powietrze dobrej jakości z niezależnego źródła (sprzęt izolujący). 

Praktycznie wszystkie środki ochrony dróg oddechowych składają się z dwóch części – twarzowej i filtrującej. Wyjątkiem w tej kwestii są jednorazowe półmaski przeciwpyłowe. 

Część twarzowa może mieć różne postacie – maski pełnotwarzowej, półmaski, kaptura, hełmu. Do części twarzowej należy dopasować odpowiedni sprzęt oczyszczający, dostępny w następujących postaciach:

  • filtry – chronią przed aerozolami, każdy filtr powinien posiadać informację o klasie filtracji
  • pochłaniacze – chronią przed gazami i substancjami chemicznymi
  • filtropochłaniacze – łączą cechy dwóch wyżej wymienionych produktów

Na opakowaniach filtrów i pochłaniaczy znajdziemy informacje na temat ich zakresu działania. W tym celu stosuje się oznakowanie kolorystyczne oraz przy pomocy niezbędnych symboli, co znacznie ułatwia identyfikację. 

W przypadku gdy w miejscu pracy występuje zbyt niski poziom tlenu lub skażenie powietrza wymaga użycia innych środków niż sprzęt oczyszczający, konieczne jest zastosowanie sprzętu izolującego. Używając sprzętu izolującego możemy mieć pewność, że szkodliwe substancje nie przedostają się do naszego układu oddechowego. Sprzęt ten dostarcza użytkownikowi powietrze z niezależnego źródła. Sprzęt izolujący dzieli się na stacjonarny i autonomiczny. 

W nagłych przypadkach konieczne może być zastosowanie sprzętu ucieczkowego, który zapewni ochronę dróg oddechowych na czas ewakuacji. Należy jednak pamiętać, że ten rodzaj sprzętu nie powinien być używany podczas pracy, jako sprzęt podstawowy, a tylko w sytuacjach awaryjnych. 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Praes

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
83 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *