Prawo

Rozwód we Wrocławiu – co powinno się o nim wiedzieć?

• Zakładki: 109 • Komentarz: 1


Zawierając związek małżeński, niewiele osób myśli, że za kilka lat zakończy małżeństwo. Rozwody są jednak coraz częstsze, zwłaszcza w dużych miasta jak Warszawa, Wrocław lub Kraków. Rozstanie przestało być bowiem tematem tabu, a małżonkowie, którzy zakończyli wspólne życie nie znajdują się na językach bliskich i sąsiadów. Kiedy sąd ogłasza orzeczenie o rozwodzie? W jaki sposób uzyskać taki wyrok?

1. Kiedy można zdecydować się na rozwód?

2. Czy orzeczenie rozwodu można uzyskać na jednej rozprawie?

3. Podział majątku wspólnego i opieka nad dziećmi

4. Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Uzyskane wyroku rozwodowego poprzedza złożenie pozwu przez jednego z małżonków. Bez pozwu niemożliwe jest rozpoczęcie postępowania w sądzie rodzinnym. Powód wskazuje przyczyny trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego i wyjaśnia, dlaczego nie widzi możliwości zmiany sytuacji pomiędzy małżonkami. W pozwie wskazuje również na ewentualne alimenty, podział opieki nad dziećmi i podział majątku. Co jeszcze powinno się wiedzieć o sprawach rozwodowych zanim przygotuje się pozew?

Kiedy można zdecydować się na rozwód?

Na rozwód najczęściej decydują się mieszkańcy dużych miast. Rozstania są częstsze choćby we Wrocławiu i Warszawie niż w małych miejscowościach. Trwały rozkład pożycia jest jednak przesłanką, która powinna skłonić do podjęcia decyzji o rozwodzie bez względu na miejsce zamieszkania. 

Rozwód jest orzekany przez sąd, jedynie gdy małżonkowie zaznaczają, że pomiędzy nimi nie występuje już żadna więź. Dotyczy to zarówno więzi gospodarczej, jak i emocjonalnej oraz fizycznej. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, deklarowanie uczuć i współżycie seksualne są oznaką bliskości pomiędzy małżonkami. Gdy występują, sędzia rodzinny nie orzeknie rozwiązania małżeństwa. 

W przypadku gdy nastąpił zupełny rozkład pożycia, mąż i żona nie muszą nadal trwać formalnie w związku. Mają prawo wystąpić o rozwód i wrócić do stanu wolnego. Jeśli między małżonkami nigdy nie doszło do współżycia lub gdy jedno z nich zataiło, np. chorobę psychiczną, możliwe jest natomiast wnioskowanie o orzeczenie nieważności małżeństwa. 

Czy orzeczenie rozwodu można uzyskać na jednej rozprawie?

Orzeczenie o ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej i samego związku małżeńskiego można uzyskać na jednej rozprawie. Wyrok musi być jednak zgodny z zasadami współżycia społecznego, dlatego wyrok na pierwszej rozprawie jest ogłaszany dość rzadko. Uzyskują go z reguły wyłącznie bezdzietne małżeństwa, które zgadzają się na rozwód bez orzekania o winie. Małżonkowie mogą uzyskać rozwód szybko również w sytuacji, gdy na rozprawę zgłoszą się z gotowym planem podziału majątku i wyrażą zgodę na orzeczenie zgodne z ich wspólnym stanowiskiem.

Rozwód w przypadku małżeństw z dziećmi lub skłóconych w kwestii majątku jest dłuższy. Często wyrok jest ogłaszany dopiero po kilku spotkaniach małżonków na sali sądowej. Do rozwiązania małżeństwa posiadającego małoletnie dzieci konieczne jest przeprowadzenie spotkań z psychologiem w poradni rodzinnej w celu ustalenia kontaktów z dziećmi i osoby, która będzie sprawowała opiekę nad dziećmi. Na sprawie rozwodowej sąd uwzględnia opinię psychologa, lecz kieruje się również własnym doświadczeniem i sumieniem. Zadaniem sędziego jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i możliwości kontaktu z obojgiem rodziców, jeśli dziecko posiada z nimi więź. 

Podział majątku wspólnego i opieka nad dziećmi

Zasady współżycia społecznego w małżeństwie przewidują wspólnotę majątkową, jeśli mąż i żona nie zawarli intercyzy. Małżonkowie w czasie rozwodu mogą wnieść o orzeczenie podziału wspólnego majątku, lecz nie muszą tego robić. Podział majątku może być przeprowadzony na osobnej rozprawie. Taki krok może być dobrym rozwiązaniem, jeśli pomiędzy małżonkami dochodzi do sprzeczek w tej kwestii. Rozwód może być orzeczony o wiele szybciej, podczas gdy sam podział majątku może trwać latami.

Podobnie wygląda kwestia sprawowania władzy rodzicielskiej. Jeśli jeden z rodziców chce ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, może wnosić o to już po zakończeniu sprawy rozwodowej. Postępowanie rozwodowe wraz z ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich wydłuża postępowanie. Niezbędne są na nim zeznania świadków i opinie od psychologa, zwłaszcza gdy ojciec lub matka nie chcą dobrowolnie zrezygnować z praw rodzicielskich.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Przyczyny rozwodów są różne, jednak tylko część z nich leży wyłącznie po stronie jednego z małżonków. Wraz z wniesieniem pozwu sąd miejsca zamieszkania powoda powinien zostać poinformowany, czy powód chce orzekać o winie za rozpad związku. Brak orzekania o winie skraca postępowanie i umożliwia uzyskanie rozwodu nawet na pierwszej rozprawie.

Orzeczenie o winie za rozpad małżeństwa jest jednak istotne dla małżonków, którzy chcą wnioskować o alimenty dla siebie. Winny rozpadu małżeństwa ma obowiązek ich płacenia na rzecz drugiego małżonka, jeśli nie może podjąć pracy lub jego sytuacja finansowa po rozwodzie ulegnie drastycznemu pogorszeniu. 

comments icon1 komentarz
1 komentarze
160 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *