Komunikacja

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – opinia biegłego w kościelnym procesie małżeńskim

• Zakładki: 57


W każdym kościelnym procesie małżeńskim muszą zostać przedstawione dowody oraz powołani świadkowie. W instrukcji Dignitas connubi znajdziemy zapis o konieczności powołania biegłego w określonych przez instrukcję przypadkach. Kiedy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa powoływany jest biegły, kto może być biegłym w sądzie kościelnym i czy opinia biegłego jest wiążąca dla sędziego orzekającego w sprawie?

Biegły w kościelnym procesie małżeńskim

Biegłym w sądzie kościelnym może zostać specjalista w swojej dziedzinie, który oprócz ogromnej wiedzy posiada także duże doświadczenie. Ponadto biegłym w sądzie kościelnym może zostać jedynie osoba z doskonałą reputacją – osoba uczciwa, a także religijna.

Biegłego powołuje sędzia, prowadzący sprawę. W przypadku, gdy jedna ze stron lub obie mają wątpliwości co do wydanej opinii lub kompetencji biegłego, adwokat kościelny może złożyć wniosek o powołanie innego biegłego.

Sprawdź, co mówi adwokat kościelny Michał Pełka o dowodach w procesie kościelnym:

Opinia biegłego w kościelnym procesie małżeńskim

Biegłego powołuje się najczęściej w procesach z tytułu impotencji i niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Biegły wystawia opinię na podstawie dostępnych dokumentów, aktów sprawy, dowodów w sprawie, zeznań świadków, a także – gdy jest taka możliwość – na podstawie badań osoby, której będzie dotyczyć decyzja.

Biegły nie ma łatwego zadania. Musi bowiem dowieźć, jaki był faktyczny stan psychiczny bądź fizyczny strony pozwanej na chwilę przed zawarciem związku małżeńskiego i na chwilę po ślubie. Niemalże niemożliwym jest, by zaburzenia psychiczne lub inne problemy zdrowotne pojawiły się w jednej chwili. Zadaniem biegłego jest stwierdzić nie tylko czy problemy te w ogóle istnieją. Po stwierdzeniu zaburzeń psychicznych czy impotencji biegły musi określić czy i w jakim stopniu miały wpływ na ważność lub nieważność zawartego małżeństwa.

Znaczenie opinii biegłego w kościelnym procesie małżeńskim

To, co dokładnie będzie stanowiło przedmiot badań biegłego, określane jest w dekrecie przez sędziego. Sędzia, formułując dekret, bierze pod uwagę pytania i wątpliwości obu stron oraz obrońcy węzła małżeńskiego. Sędzia ma także obowiązek przekazać biegłemu wszystkie dokumenty, akta sprawy i dowody, potrzebnego biegłemu do wydania opinii.

Opinia biegłego w kościelnym procesie małżeńskim ma walor doradczy. Sędziowie orzekający w procesie mają obowiązek zapoznać się z opinią biegłego, nie muszą jednak wydać wyroku zgodnego z opinią biegłego.

Tagi: stwierdzenie nieważności małżeństwa, sąd biskupi, rozwód kościelny

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
70 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *