Różne

Termin składania wniosków o dopłaty 2020

• Zakładki: 2


W roku 2020 rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty do swoich działalności rolniczych. Wniosek należy złożyć w odpowiednim terminie, aby móc skorzystać z tej formy wsparcia. W tym roku wnioski na dopłaty można składać do 15 czerwca. Jest to ostateczny termin, który nie może zostać przekroczony. Dlatego też ważne jest, aby rolnicy pamiętali o terminie składania wniosków i złożyli je w odpowiednim czasie. Wprowadzenie to ma na celu przypomnienie o ważnym terminie oraz zachęcenie do skorzystania z możliwości uzyskania dopłat w roku 2020.

Dopłaty rolnicze 2020 – ważne terminy i procedury składania wniosków

W roku 2020 rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty bezpośrednie oraz płatności związane z obszarami o ograniczonej produktywności. Wnioski należy składać w terminie do 15 maja 2020 roku. W przypadku opóźnienia, możliwe jest złożenie wniosku do 9 czerwca, jednak wiąże się to z karą w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki. W celu uzyskania dopłat, konieczne jest spełnienie wymogów dotyczących powierzchni użytków rolnych oraz prowadzenia działalności rolniczej. Wnioski można składać elektronicznie lub w formie papierowej w odpowiednim urzędzie gminy lub powiatu. Szczegółowe informacje dotyczące procedur i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o dopłaty rolnicze w 2020 roku?

Aby złożyć wniosek o dopłaty rolnicze w 2020 roku, potrzebne są następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz wniosku – dostępny w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub do pobrania ze strony internetowej ARiMR.

2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (KRS).

3. Dokument potwierdzający posiadanie gruntów rolnych – może to być umowa dzierżawy, akt własności lub inny dokument potwierdzający prawo do użytkowania gruntów rolnych.

4. Zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności rolniczej w poprzednim roku podatkowym.

5. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących produkcji ekologicznej, jeśli chcemy ubiegać się o dopłaty dla rolników ekologicznych.

6. Inne dokumenty wymagane przez ARiMR w zależności od rodzaju i celu ubieganej dopłaty.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do właściwego biura powiatowego ARiMR najpóźniej do 15 maja 2020 roku.

Nowości w programie dopłat rolniczych na rok 2020 – co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło nowe zasady programu dopłat rolniczych na rok 2020. Warto wiedzieć, że wnioski będą przyjmowane od 1 marca do 15 maja. W tym roku wprowadzono kilka zmian, m.in. wydłużono termin składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz zmieniono wymagania dotyczące dokumentacji. Wnioski można składać elektronicznie lub tradycyjnie w urzędach gmin. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ARiMR oraz w biurach powiatowych ARiMR.

Wniosek o dopłaty rolnicze na rok 2020 należy złożyć do 15 maja tego roku. Jest to ostateczny termin, po którym nie będzie możliwości ubiegania się o te środki. Wnioski można składać elektronicznie lub w formie papierowej w odpowiednim urzędzie gminy lub powiatu. Warto pamiętać, że wniosek musi być kompletny i zawierać wszystkie wymagane dokumenty oraz informacje. Po tym terminie nie będzie możliwości uzyskania dopłat rolniczych na ten rok, dlatego ważne jest aby złożyć wniosek w terminie i dokładnie spełnić wszystkie wymagania.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
3 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *