Różne

Ulga podatkowa 2019: ile możesz zaoszczędzić?

• Zakładki: 1


Ulga podatkowa w 2019 roku wynosi dokładnie 3091 zł. Jest to kwota, która może być odliczona od dochodu podatnika i zmniejszyć jego obowiązek podatkowy. Ulga ta jest dostępna dla osób fizycznych, które uzyskały dochody z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło lub innych źródeł.

Jak wykorzystać ulgę podatkową w 2019 roku?

Ulga podatkowa w 2019 roku może być wykorzystana na dwa sposoby. Po pierwsze, można skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci. Przysługuje ona rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci do 18 roku życia. Wysokość ulgi wynosi odpowiednio: 112,80 zł miesięcznie na jedno dziecko oraz 56,40 zł miesięcznie na każde kolejne dziecko. Po drugie, można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Przysługuje ona osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wojennych lub wojskowych. Wysokość ulgi rehabilitacyjnej wynosi 936 zł miesięcznie.

Jakie są zmiany w ulgach podatkowych w 2019 roku?

W 2019 roku wprowadzono szereg zmian w ulgach podatkowych. Przede wszystkim, od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 18%. Ponadto, została wprowadzona ulga na dzieci. Osoby fizyczne mogą teraz odliczyć od dochodu kwotę 500 zł na każde dziecko. Kolejną istotną zmianą jest możliwość skorzystania przez osoby fizyczne z ulgi rehabilitacyjnej. Ulga ta pozwala na odliczenie od dochodu kosztów poniesionych na leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych. Wreszcie, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z nowej ulgi na start. Ulga ta polega na tym, że pierwsze 5 tysięcy złotych przychodu jest zwolnione z podatku dochodowego.

Jakie są korzyści z ulgi podatkowej w 2019 roku?

Ulga podatkowa w 2019 roku daje szereg korzyści podatnikom. Przede wszystkim, zmniejsza ona obciążenie podatkowe, co oznacza, że ​​podatnicy mogą odliczyć część swoich dochodów od podatku dochodowego. Ponadto, ulga ta może być stosowana do wielu różnych rodzajów dochodów, takich jak emerytury, renty i inne źródła przychodu. Ulga ta może również pomóc w zmniejszeniu kosztów ubezpieczenia zdrowotnego i innych opłat związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Wreszcie, ulga ta może pomóc w ograniczeniu kosztów utrzymania domu i innych opłat związanych z utrzymaniem domu.

Ulga podatkowa w 2019 roku wynosi 3091 zł. Jest to kwota, która może być odliczona od dochodu podatnika i zmniejszyć jego obowiązek podatkowy. Jest to ważne dla osób, które chcą obniżyć swoje zobowiązania podatkowe i uzyskać większe oszczędności.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *