Różne

Czy wnosić pozew o rozwód z orzekaniem o winie?

• Zakładki: 31


Sąd orzekając rozwód, ma także obowiązek orzec o winie lub braku winy małżonków. Jeśli chcemy uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie małżonka, powinniśmy już przy składaniu pozwu wnieść takie roszczenie. Powinniśmy być także świadomi, z jakimi konsekwencjami wiąże się podjęcie takiej decyzji. Jakie przyczyny rozpadu małżeństwa mogą być uznane za winę małżonka? I jakie dowody należy przedstawić, by dla sądu były one wiarygodne?

Rozwód z winy jednego lub obojga małżonków

Sąd na koniec sprawy rozwodowej może orzec o winie jednego, obu małżonków lub orzec, że małżeństwo rozpadło się bez wyraźnej winy którejkolwiek ze stron. Od orzeczenia sądu zależy, jak zostanie rozwiązana kwestia alimentów. Wina małżonków nie jest co prawda brana pod uwagę przy ustalaniu władzy rodzicielskiej, jednak zebrane dowody w niektórych przypadkach mogą oczywiście ułatwić postępowanie o ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskim winnemu małżonkowi.

Rozwód z winy obojga małżonków a alimenty

Jeśli obie strony zostaną uznani winnymi rozpadu małżeństwa, sąd może orzec alimenty na rzecz jednej ze stron. Jeśli po rozwodzie któryś z małżonków pozostaje w niedostatku, czyli nie wystarcza mu środków na zaspokojenie najważniejszych potrzeb w stopniu całkowitym lub częściowym, może on ubiegać się o alimenty od drugiego małżonka. Takie alimenty przyznawane są na 5 lat i tylko w skrajnych przypadkach sąd może ten okres wydłużyć. Na podobnych zasadach o alimenty może ubiegać się jeden z małżonków po rozwodzie, jeśli sąd nie orzekł o winie.

Rozwód z winy jednego małżonka a obowiązek alimentacyjny

Na rozwód z orzekaniem o winie decyduje się coraz więcej osób. Co prawda taki rozwód trwa znacznie dłużej i najczęściej wiąże się z przeżywaniem wielu skrajnie negatywnych emocji, jednak wiele osób czuje, że po prostu nie ma innego wyjścia. Dzięki udowodnieniu winy drugiego małżonka możemy bowiem starać się o dożywotnie alimenty i to nie tylko w sytuacji, gdy znajdziemy się w niedostatku. Wystarczy udowodnić przed sądem, że nasza sytuacja po rozwodzie uległa znacznemu pogorszeniu, by uzyskać takie alimenty. Co ważne, w tym przypadku o alimenty można starać się w każdej chwili. Osoba, która została zobowiązana do płacenia alimentów, może zostać zwolniona z tego obowiązku tylko w określonych okolicznościach. Taką okolicznością może być ślub osoby, której sąd przyznał alimenty.

Ale istnieje jeszcze jeden powód, dla którego niektóre osoby decydują się na walkę w sądzie, by uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie. Są bowiem i takie sytuacje, że niewinny małżonek obawia się, że w przypadku uzyskania rozwodu bez orzekania o winie, sam może zostać zobligowany do płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka.

Rozwód z orzeczeniem winy – zawinione przyczyny rozwodu

Aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, należy przedstawić konkretną przyczynę rozpadu małżeństwa, udowodnić, że małżonek dopuścił się winy, a ponadto udowodnić, że wina ta miała bezpośredni i faktyczny wpływ na rozpad związku małżeńskiego. A jakie mogą być zawinione przyczyny rozwodu?

  • Zdrada małżeńska – fizyczna, jak i inne formy cudzołóstwa, np. nieobyczajne zachowanie, usiłowanie zdrady
  • Alkoholizm
  • Agresja fizyczna i psychiczna
  • Porzucenie małżonka – np. zarobkowy wyjazd za granicę bez zgody małżonka
  • Brak wzajemnej pomocy – podczas ślubu małżonkowie zobowiązują się do udzielania pomocy drugiemu, gdy tylko będzie taka potrzeba
  • Odmowa współżycia – jeśli bez uzasadnienia jedna strona winna jest braku pożycia małżeńskiego, może to zostać uznane za winę
  • Bezpłodność – w przypadku, gdy małżonek o bezpłodności wiedział przed ślubem i informację tę zataił, małżonek ten ponosi winę

Przed złożeniem wniosku o rozwód z orzekaniem o winie, należy skonsultować ze swoim prawnikiem, który będzie prowadził sprawę rozwodową, czy posiadamy wystarczające dowody, by wygrać sprawę. Najlepszymi dowodami są nagrania, maile, smsy, które jednoznacznie dowodzą winie małżonka. Nieco mniejszą, ale nadal dużą wartość dla sądu mają zeznania bezpośredniego świadka. Jeśli na naszą korzyść może zeznawać świadek, który jedynie słyszał o winie małżonka, sprawa może okazać się znacznie bardziej skomplikowana.

Dobry adwokat od rozwodów pomoże zebrać i przygotować wszystkie dowody przeciwko małżonkowi tak, aby szanse na uzyskanie rozwodu z orzeczeniem winy znacznie wzrosły. Zdarzają się też takie sytuacje, że ze względu na stan psychiczny i inne okoliczności lepiej jest złożyć wniosek o rozwód bez orzekania o winie.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
42 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *