Różne

Zasiłek opiekuńczy koronawirus jakie okresy

• Zakładki: 3


Zasiłek opiekuńczy koronawirus to świadczenie wypłacane przez państwo osobom, które musiały zostać w domu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zasiłek jest dostępny dla osób, które musiały opuścić swoje miejsce pracy lub zostać w domu, aby opiekować się dzieckiem lub osobą starszą. Zasiłek można uzyskać na okres od 8 do 28 tygodni i może być przedłużony do 52 tygodni. Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku mogą otrzymać do 80% swojego normalnego wynagrodzenia, maksymalnie do 1500 złotych miesięcznie.

Jak skorzystać z zasiłku opiekuńczego w czasie pandemii koronawirusa?

Aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego w czasie pandemii koronawirusa, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o zasiłek musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Ponadto, musi ona mieć prawo do świadczeń chorobowych lub wynagrodzenia chorobowego.

Kolejnym warunkiem jest to, że pracownik musi mieć obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat lub nad dzieckiem niepełnosprawnym do 16 roku życia. W przypadku gdy dziecko ma powyżej 16 lat i jest niepełnosprawne, pracownik może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy jeśli dziecko pozostaje pod jego bezpośrednią opieką.

Aby ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, należy złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące okresu objętego świadczeniem oraz informacje potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do skorzystania ze świadczenia. Po zatwierdzeniu wniosku i ustaleniu kwoty świadczenia, ZUS będzie wypłacać je na rachunek bankowy pracownika.

Jakie są warunki otrzymania zasiłku opiekuńczego w czasie pandemii koronawirusa?

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy w czasie pandemii koronawirusa, należy spełnić następujące warunki:

1. Pracownik musi być zatrudniony lub samozatrudniony i mieć udokumentowany staż pracy co najmniej 60 dni przed dniem, w którym zostało zgłoszone żądanie otrzymania zasiłku.

2. Pracownik musi mieć udokumentowane dochody w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień, w którym zostało zgłoszone żądanie otrzymania zasiłku.

3. Pracownik musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym lub składkami na ubezpieczenia społeczne odprowadzanymi do ZUS.

4. Pracownik musi być niedostępny do pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem w wieku do 8 lat lub osobami niesamodzielnymi, które pozostają pod jego opieką ze względu na stan zdrowia lub inne okoliczności uniemożliwiające im samodzielne funkcjonowanie.

5. Pracownik musi posiadać ważny dowód tożsamości oraz numer PESEL swojego dziecka lub osoby niesamodzielnej, która pozostaje pod jego opieką.

Jak długo trwa okres zasiłku opiekuńczego w czasie pandemii koronawirusa?

Okres zasiłku opiekuńczego w czasie pandemii koronawirusa trwa od 25 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zasiłek przysługuje na okres nie dłuższy niż 60 dni w ciągu roku kalendarzowego, a jego wysokość wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy koronawirus jest dostępny dla rodziców, którzy muszą zostać w domu, aby opiekować się dzieckiem w wieku do lat 8 lub osobą niepełnosprawną. Zasiłek jest przyznawany na okres od 13 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., a maksymalny okres trwania zasiłku wynosi 28 dni. Zasiłek można przedłużyć, jeśli istnieją uzasadnione powody. Pracownicy mogą skorzystać z tego zasiłku, jeśli ich pracodawca nie może zapewnić im elastycznego czasu pracy lub innych form wsparcia.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
1 wyświetlenie
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *