Firma

ISO 9001 – kontynuator tradycji

• Zakładki: 33


W skład Systemu Zarządzania Jakością wchodzi wiele standardów, normujących różne sfery w organizacjach czy też firmach. Najbardziej znanym z nich jest bez wątpienia ISO 9001. Jest on pewnego rodzaju kontynuacją pierwszego standardu zarządzania systemem jakości, który został opublikowany już w 1979 roku. ISO 9001 jest jedną z najpopularniejszych norm, która z biegiem czasu nie traci na znaczeniu. Chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat tego standardu? W dalszej części artykułu będziesz miał okazje zapoznać się z nim bliżej. Warto również przeczytać opinie na temat normy firm, na co dzień zajmujących się certyfikacją. Ja poznałem ją, czytając tekst na stronie jednego z takich właśnie przedsiębiorstw. Oto i on: http://www.adees.net/iso9001.php.

Systemy jakości normy ISO 9001

Dywagacje na temat tego standardu należy rozpocząć od opisu systemów jakości dotyczących tej normy. Jest ich 8. Każdy traktuje o czynnikach i procesach dotyczących zarówno strefy wewnętrznej, jak i zewnętrznej firmy. Pierwszy z nich mówi o koncentracji na Kliencie, zapoznaniu się z jego potrzebami i oczekiwaniami, również tymi długofalowymi. Mając odpowiednią wiedzę na ten temat, powinniśmy wystosować propozycje działań, gotowych do wdrożenia w celu poprawy sytuacji. Punkty numer 2 i 3 określają relacje wewnętrzne oraz podejście kadry pracowniczej. Określają przywództwo, wskazują kto jest, za co odpowiedzialny i definiują sposób zaangażowania w pracę. Kolejne dwa systemy jakości definiują nastawienie do działań podejmowanych przez daną organizację. Zostały one nazwane podejściem procesowym i systemowym do zarządzania. System numer 6 mówi o ciągłym dążeniu do poprawy jakości świadczonych usług. Norma, takie metody jak audyt wewnętrzny, działania korygujące i zapobiegawcze określa mianem pomocnych i zaleca korzystanie z nich. Kolejny punkt sugeruje podejmowanie działań tylko na podstawie sprawdzonych i rzetelnie przeanalizowanych informacji. Ostatni, 8 punkt, określa relację na linii organizacja-dostawcy, zaznaczając, że jeżeli będzie dobra, to przyniesie korzyści dla obu stron. Ogólnie rzecz ujmując, norma ISO 9001 istnieje przede wszystkim po to, aby pilnować przestrzegania takich wymagań jak właściwe archiwizowanie dokumentacji, wykorzystanie osób decyzyjnych w procesie budowania systemu zarządzania jakością czy też badanie popularności firmy, produktów, usług i satysfakcji użytkowników.

ISO 9001 normą dla każdego

System Zarządzania Jakością ISO 9001 może być stosowany przez różne firmy i organizacje. Wielkość przedsiębiorstwa, liczba zatrudnianych pracowników, doświadczenie w branży – czynniki te, nie wpływają w żaden sposób na korzystanie z tej normy.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
28 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *