Biznes

Na czym polega faktoring?

• Zakładki: 443


Faktoring to coraz popularniejsza usługa, która co wynika przede wszystkim z jej zalet oraz dostępności. Mogą z niej korzystać zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i mikrofirmy. Na czym polega faktoring? Dlaczego warto z niego skorzystać? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega faktoring?

Faktoring to sposób finansowania, który polega na przejęciu przez faktora wierzytelności na podstawie wystawionych faktur. Umowa faktoringu zawierana jest pomiędzy dwoma stronami, a mianowicie faktorem (bankiem, firmą faktoringową), a faktorantem (przedsiębiorcą). Na jej podstawie przedsiębiorca uzyskuje od faktora należność wynikającą z faktury wystawionej swojemu kontrahentowi. W związku z tym spłaca on swoją należność firmie faktoringowej. Warto również wiedzieć, że funkcjonują różne klasyfikacje faktoringu, a najpopularniejszy podział odnosi się do przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W tym przypadku wyróżnia się faktoring pełny oraz niepełny.

Zalety i wady faktoringu

Faktoring to usługa, która posiada zarówno zalety, jak i wady. Do tych pierwszych zalicza się przede wszystkim:

– poprawa płynności finansowej i usuwanie zatorów płatniczych – faktoring to usługa, która pozwala błyskawicznie odzyskać należności wynikające z nieopłaconych faktur, a co za tym idzie pozytywnie wpływa na płynność finansową oraz ogranicza ryzyko powstawania zatorów płatniczych;

– minimum formalności – formalności związane ze skorzystaniem z faktoringu są z reguły ograniczone do minimum, a coraz popularniejszy staje się również faktoring online;

– dostępność – z faktoringu mogą korzystać zarówno duże firmy, jak i podmioty z sektora MŚP oraz mikrofirmy.

Co stanowi wadę faktoringu? Przede wszystkim fakt, że jest to usługa płatna, a wysokość opłat z reguły naliczana jest procentowo od sumy na fakturze. Warto jednak mieć świadomość, że koszt ten w wielu przypadkach jest znikomy w odniesieniu do uzyskiwanych korzyści.

Kiedy warto skorzystać z faktoringu?

Skorzystanie z faktoringu zaleca się przede wszystkim w sytuacji, gdy potrzebujemy środków na bieżącą działalność i nie możemy czekać na zapłatę od kontrahentów. Uzyskując środki z faktoringu można je bowiem przeznaczyć zarówno na bieżące wydatki, jak i wynagrodzenia dla pracowników, czy inwestycje. Faktoring dla mikrofirm jest to tyle korzystny, że według wielu badań to właśnie te podmioty mają największe problemy z opóźniającymi się płatnościami od kontrahentów.

Będąc przedsiębiorcą warto znać mechanizm działania faktoringu, ponieważ skorzystanie z niego w wielu przypadkach pozwala uniknąć problemów finansowych. Oczywiście decydując się na faktoring warto skorzystać z oferty renomowanej firmy, czego przykładem może być AOW Faktoring, przy współpracy z którą powstał niniejszy artykuł.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
209 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *