Finanse

Sprawy frankowe – czy bankom należy się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału?

• Zakładki: 167


Kwestia kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego, popularnie zwanych „kredytami frankowymi”, nadal budzi wiele kontrowersji i stawia przed kredytobiorcami oraz instytucjami finansowymi szereg pytań dotyczących uczciwości umów kredytowych. Jednym z ważnych zagadnień jest kwestia wynagrodzenia banków za bezumowne korzystanie z kapitału kredytobiorców w sytuacji, gdy umowa kredytowa zostaje unieważniona. Czy bankom należy się takie wynagrodzenie?

Klauzule spreadowe a korzystanie z kapitału

Wielu kredytobiorców argumentuje, że klauzule spreadowe, umożliwiające jednostronną zmianę warunków umowy przez banki w przypadku znacznych zmian kursu waluty, są nieuczciwe. Z punktu widzenia kredytobiorców, banki czerpały korzyści z tej elastyczności, zwłaszcza gdy kurs franka szwajcarskiego znacząco wzrósł. Z kolei kredytobiorcy musieli zmagać się z gwałtownym wzrostem rat kredytowych, co skutkowało zwiększonym obciążeniem finansowym.

W ostatnich latach niektóre sądy i organy nadzoru finansowego zaczęły rozpatrywać sprawy związane z kredytami frankowymi. W wielu przypadkach sądy uznały klauzule umowne za niedozwolone, co wpłynęło na obowiązki banków wobec kredytobiorców. 

Unieważnienie kredytu frankowego a potencjalne skutki dla kredytobiorców

W przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną, konieczne jest rozliczenie banku z kredytobiorcą z udzielonego kapitału oraz wpłacanych rat. Banki, chcąc zminimalizować straty ponoszone w związku z licznymi unieważnieniami, zaczęły rościć sobie prawo do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z użyczonego kredytobiorcom kapitału. Jednak TSUE uznało, że są to roszczenia bezpodstawne. Wynika to z dyrektywy 93/13, która chroni prawa konsumentów i która zakazuje wynagradzania czy zadośćuczynienia nieuczciwym przedsiębiorcą – a w tym wypadku bank, wobec którego sąd wydał wyrok, że umowa została zawarta w sposób niezgodny z prawem, jest przedsiębiorcą, który nie powinien mieć wypłaconego wynagrodzenia z bezumowne korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę.

Kwestia wynagrodzenia banków za bezumowne korzystanie z kapitału w kontekście kredytów frankowych nadal jednak pozostaje przedmiotem sporów i procesów sądowych. Klauzule walutowe oraz zasada wzajemności stanowią istotne elementy tej dyskusji. Rozstrzygnięcia sądów i decyzje organów nadzoru finansowego mogą kształtować przyszłość tego zagadnienia. Dowodzi to faktowi, że kredyty frankowe Legnica to bardzo skomplikowany temat, a swoją sprawę frankową warto powierzyć najlepszym i doświadczonym w tym zakresie prawnikom.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
76 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *