Finanse

Podatek od zakupu samochodu – istotne kwestie

• Zakładki: 85


Czym jest podatek od zakupu samochodu i w jakich sytuacjach ta opłata jest obowiązkowa? Kto i kiedy może być z niej zwolniony? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym poradniku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC

PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) jest ustanowiony na mocy ustawy z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży, które są zawarte przez osoby niezajmujące się profesjonalnie działalnością handlową – czyli po prostu nie są przedsiębiorcami. Umowa sprzedaży to natomiast dokument stanowiący porozumienie, gdzie jedna ze stron zobowiązuje się do sprzedaży danego dobra (w tym przypadku pojazdu) i wydania go kupującemu. Kupujący z kolei ma owo dobro odebrać oraz zapłacić wpisaną na umowie kwotę. Warto zauważyć, że umowami sprzedaży PCC mogą być objęte nie tylko samochody, ale i inne rzeczy ruchome, np. przyczepy, motocykle, pojazdy rolnicze czy sprzęt RTV, wszelkiego rodzaju nieruchomości, a nawet prawa majątkowe, jak prawa autorskie, użytkowanie wieczyste czy wierzytelności.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od zakupu samochodu?

Podatek od zakupu samochodu należy uiścić w sytuacji, kiedy samochód zostaje nabyty od podmiotu, który nie jest płatnikiem VAT. Ujmując to nieco prościej, podatek od zakupu samochodu przypada do opłaty przy zakupie pojazdu od osoby prywatnej. Wtedy to dokumentem potwierdzającym transakcję jest po prostu umowa sprzedaży, o której wspominaliśmy wcześniej. Samochód musi zostać objęty podatkiem w chwili, gdy w momencie zakupu:

  • znajdował się w Polsce,
  • znajdował się poza granicami kraju, ale osoba kupująca pojazd mieszka w Polsce lub ma tu stałą siedzibę, a do tego umowa sprzedaży samochodu również została zawarta w Polsce.

Podatek od zakupu samochodu – czy możliwe jest zwolnienie?

Oczywiście w niektórych sytuacjach osoba kupująca jest zwolniona z zapłaty podatku od nabycia samochodu. Transakcja nie podlega opodatkowaniu, gdy wartość rynkowa samochodu nie przekracza 1000 zł lub gdy stroną nabywającą jest osoba niepełnosprawna, a pojazd kupowany jest na własny użytek. W pierwszym z wymienionych wypadków należy podkreślić, że chodzi tu o rzeczywistą wartość samochodu, a nie o cenę wpisaną na umowie. Jeśli cena będzie sztucznie zaniżona, nie zwalnia to z zapłaty podatku.

W jaki sposób zapłacić podatek od zakupu samochodu?

Do zapłaty podatku od kupna samochodu konieczne jest uzupełnienie formularza PCC-3. Należy wpisać tam podstawowe dane, takie jak NIP lub PESEL, opis pojazdu, jego marka, model czy numer nadwozia oraz oczywiście wyliczona kwota podatku. Wypełniony dokument należy złożyć w US, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną. Faktyczną kwotę podatku uiszcza się w kasie urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania lub poprzez przelew bankowy.

Źródła:

  1. https://rankomat.pl/samochod/podatek-od-kupna-samochodu-kto-i-kiedy-musi-zaplacic
  2. https://mubi.pl/poradniki/podatek-od-kupna-samochodu
  3. https://autoumowa.pl/podatek-od-kupna-samochodu
comments icon0 komentarzy
0 komentarze
87 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *