Prawo

Co dalej z CHF – czy rozwiązaniem jest sprawa sądowa? Wyjaśnia dr Karol Smoter, ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego w Bydgoszczy

• Zakładki: 16


Frankowicze pytają, co dalej z CHF.  Raty kredytów we frankach szwajcarskich rosną, a prognozy na 2023 rok nie są pomyślne. Na szczęście kredytobiorcy nie muszą siedzieć bezczynnie, z przerażeniem przyglądając się sytuacji na rynku walutowym. Dr Karol Smoter z bydgoskiej Kancelarii Radcy Prawnego zapewnia, że sprawę o unieważnienie umowy kredytu waloryzowanego lub indeksowanego do CHF można wygrać. Warunkiem jest podjęcie współpracy z doświadczoną kancelarią, mającą na koncie sukcesy w sporach z bankami. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 8 września 2022 r. – w połączonych sprawach C-80/21 i C-81/21 – w całości opowiedział się po stronie frankowiczów, otwierając furtkę do walki z nieuczciwymi warunkami umowy kredytowej.  Kredytobiorca może unieważnić umowę kredytową w CHR, składając do sądu pozew przeciwko bankowi wraz z wnioskiem o wstrzymanie spłaty rat do momentu uzyskania prawomocnego wyroku.

Co dalej z CHF – jak rozpocząć proces frankowy?

Pierwszym etapem jest analiza umowy kredytowej przez kancelarię. Radca prawny weryfikuje, czy umowa zawiera nieuczciwe postanowienia mogące skutkować jej nieważnością.  Bezpłatną i niezobowiązującą analizę umowy kredytowej otrzymasz, wysyłając jej skan na: radca@kancelariasmoter.pl.

Zaświadczenie z banku na temat historii spłaty kredytu przez cały czas kredytowania

Precyzyjne określenie korzyści możliwych do uzyskania, jak i kwoty roszczenia powinno nastąpić jeszcze przed procesem. W większości przypadków pierwsze spłaty rat kredytowych odbywały się w złotówkach. Z kolei harmonogram spłaty ustalony przez bank podawany był walucie CHF. Istotne jest określenie zarówno kwoty w złotówkach, jak i frankach szwajcarskich.

Złożenie pozwu i repliki do odpowiedzi na pozew

Kancelaria sporządza pozew uwzględniający indywidualną sytuację kredytobiorcy, a w razie potrzeby również inne pisma procesowe. 

Rozprawa

Podczas wyznaczonej przez sąd rozprawy, kredytobiorcy przesłuchiwani są jako strona sporu. 

Apelacja złożona przez bank

Orzeczenie sądowe w I instancji nie jest prawomocne. Jeżeli stroną wygrywającą jest kredytobiorca, a tak dzieje się w przytłaczającej większości przypadków, należy spodziewać się apelacji ze strony banku. Radca prawny sporządza odpowiedź na apelację i bierze udział w rozprawie odwoławczej. Kredytobiorcy nie są już na nią wzywani. 

Prawomocność

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku banki często wnoszą skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Z zasady nie wstrzymuje to wykonalności wyroku. Bank ma obowiązek rozliczyć się z kredytobiorcą i wydać tzw. list mazalny będący podstawą usunięcia wpisu hipotecznego w księdze wieczystej. 

Rozliczenie z bankiem i wykreślenie hipoteki 

Czynności te w imieniu klientów podejmuje kancelaria. Po wykreśleniu hipoteki i rozliczeniu z bankiem kredytobiorca jest już całkowicie wolny od swojego zobowiązania.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
11 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *